Psychoterapia poznawczo behawioralna (ang. CBT – Cognitive-Behavioural Therapy) jest nurtem, którego skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych potwierdza szereg badań klinicznych. Podejście to zakłada, że sposób postrzegania siebie, świata i innych ma wpływ na uczucia i zachowanie. Terapia CBT może pomóc w zmianie sposobu myślenia i zachowania, co z kolei może poprawić samopoczucie. Terapia poznawczo behawioralna skupia się na problemach „tu i teraz”.
 
Jak działa terapia CBT?
Terapia poznawczo behawioralna zakłada, że człowiek wychowuje się w określonym środowisku, zdobywa różne doświadczenia, na podstawie których zachodzi proces uczenia się. Wówczas kształtują się nasze opinie, oceny, poglądy, przekonania na temat siebie samego, świata oraz innych ludzi. Wpływa to na nasze zachowanie oraz podtrzymuje dotychczasowy sposób myślenia.
W terapii poznawczo behawioralnej analizuje się problemy rozkładając je na mniejsze czynniki, co pozwala na lepsze zrozumienie wzajemnego ich powiązania i wpływu. Proces ten opiera się na interakcyjnym modelu „kajzerki”, która ukazuje wzajemny wpływ otoczenia- myśli- emocji- reakcji fizjologicznych – zachowania. Każdy z powyższych elementów ma wpływ na pozostałe. Nasz sposób myślenia wpływa na nasze samopoczucie fizyczne i emocjonalne oraz na nasze działania. Zmiana procesów i treści myślenia może zmienić sposób działania i odczuwane emocje.
 
Skuteczność terapii CBT.
Terapia poznawczo behawioralna jest skuteczna w leczeniu takich problemów jak:
- zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
- zaburzenia lękowe (lęk napadowy, fobia społeczna, agorafobia i inne fobie)
- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
- zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
- PTSD, czyli zespół stresu pourazowego
- schizofrenia