Interwencja kryzysowa jest formą doraźnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej udzielanej w nagłych kryzysowych sytuacjach. Interwencja jest ograniczona w czasie i skoncentrowana na sytuacji powodującej kryzys. Pomoc polega na dostarczeniu wsparcia, przywróceniu równowagi psychicznej z przed stanu kryzysu oraz zapobieganiu dalszej dezorganizacji.

Oferuję pomoc w sytuacjach związanych z :

- utratą/śmiercią bliskiej osoby
- stratą dziecka w wyniku poronienia
- niepłodnością
- przewlekłą chorobą somatyczną/ chorobą zagrażającą życiu
- myślami oraz próbami samobójczymi
- trudnościami w relacjach partnerskich (rozwód, separacja, zdrada)
- wypadkiem komunikacyjnym
- przemocą fizyczną
- przemocą na tle seksualnym
- przemocą emocjonalną
- utratą pracy