Poradnictwo psychologiczne ma na celu pomóc pacjentowi w przezwyciężeniu konkretnych problemów. 
Skierowane jest do osób, które:


⦁  mają trudność w podjęciu ważnych decyzji życiowych dotyczących:
- wyboru szkoły/kierunku studiów
- zawarcia związku małżeńskiego
- narodzin dziecka
- decyzji o kolejnym dziecku
- decyzji o przerwaniu ciąży
- decyzji o adopcji


⦁  mają problemy wychowawcze wówczas, gdy dziecko/nastolatek:
- przejawia niechęć do nauki/uczęszczania do szkoły
- wagaruje
- używa środków psychoaktywnych
- zachowuje się agresywnie
- boi się szkoły


⦁  mają trudności w pracy dotyczące:
- braku satysfakcji z wykonywanej pracy
- wypalenia zawodowego
- porozumiewania się ze współpracownikami
- radzenia sobie ze stresem
- mobbingu