Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą, specjalistą interwencji kryzysowej.

Studia magisterskie (specjalność  Społeczna Psychologia Kliniczna) oraz studia podyplomowe (Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej) ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS).
 
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej numer 586), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam czteroletnie  akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.  
 
Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, które zdobywałam m.in. w :


- Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim,
- Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J.Babińskiego,
- Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
- Poradni Zdrowia Psychicznego,
- Pogotowiu Opiekuńczym oraz Szkole.


Prowadziłam wiele warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, zaburzeń jedzenia, profilaktyki agresji, uzależnień oraz terapie grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu.
Specjalizuję się w terapii osób z zaburzeniami odżywiania, a moje zainteresowania zawodowe obejmują między innymi tematykę związaną z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (depresja), zaburzeniami osobowości oraz radzeniem sobie z kryzysem i traumą.
Własną pracę poddaję regularnej superwizji oraz stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.
 
W celu umówienia się na konsultację proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.